POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data ostatniej aktualizacji: 21 Stycznia 2020

Mates&Co. sp. z o.o prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ANK Tacticals” („ANK”, „my”, „nas” lub „nasza”) jest aktywnie zaangażowana w ochronę danych osobowych przez nią zbieranych. Firma ANK stworzyła niniejszą politykę prywatności, aby poinformować Cię o naszych praktykach postępowania z informacjami, takich jak rodzaj zbieranych danych oraz metody ich wykorzystania, a także o Twoich prawach dotyczących ochrony danych osobowych i sposobach egzekwowania ich drogą prawną. Zachęcam do dokładnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby zrozumieć nasze zasady i praktyki dotyczące traktowania Twoich Danych Osobowych.  Odwiedzając dowolną część naszej Strony (zgodnie z poniższą definicją) lub udostępniając ANK Dane Osobowe w jakikolwiek inny sposób, akceptujesz i zgadzasz się na wykorzystanie ich zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. Ciągłe korzystanie ze Strony (po publikacji zaktualizowanej polityki prywatności) jest równoznaczne z akceptacją zaktualizowanej polityki prywatności, dlatego prosimy o jej okresowe sprawdzanie,  aby dowiedzieć się o ewentualnych poprawkach.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy www.anktacticals.com oraz wszystkich innych stron, funkcji lub usług online będących zarówno (i) własnością lub pod kontrolą ANK oraz (ii) udostępniających link do niniejszej Polityki Prywatności (łącznie, „Strony”), bez względu na to, czy są dostępne przez komputer, urządzenie mobilne lub w inny sposób. Należy zauważyć, iż niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy użytkowania niepowiązanych stron odsyłających do naszych Stron. Po przejściu na inną stronę (czy to poprzez reklamę, usługę, lub odnośnik), należy mieć świadomość, że nie ponosimy odpowiedzialności za jej praktyki związane z ochroną prywatności.

Firma ANK Tacticals pod żadnym pozorem nie ujawnia, nie sprzedaje, ani nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich członków oraz klientów, żadnym stronom trzecim.

ANK Tacticals nie przechowuje danych kart kredytowych i co za tym idzie, nie wymaga podania tychże informacji w zakresie procedur członkowskich. Nikt, wliczając w to pracowników ANK Tacticals, nie jest w stanie sprawdzić danych Twojej karty kredytowej w trakcie dokonywania zakupu. Informacje z karty kredytowej są przekazywane bezpośrednio do odpowiednich instytucji finansowych poprzez bezpieczny kanał przesyłu.

Dzięki Ciasteczkom strona przechowuje adres IP, co pozwala na płynne korzystanie z koszyka zakupów oraz zapobiega ciągłemu wyświetlaniu się tych samych reklam. Ciasteczka przechowują także hasło, co pozwala wyeliminować konieczność jego ciągłego wpisywania oraz daje możliwość uzyskania spersonalizowanych treści zgodnych z osobistymi zainteresowaniami klienta.

Dane związane z roszczeniami, sugestiami oraz pytaniami członków, oraz innych osób odwiedzających stronę są przechowywane w celu ewaluacji jakości naszych usług. Dane te mogą być użyte wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi członkom, bądź innym osobom odwiedzającym stronę.

Nieautoryzowany użytek jakichkolwiek treści opublikowanych na www.anktacticals.pl przez strony trzecie jest surowo zabroniony.  Żaden materiał ani opcja dostępna na tej stronie nie mogą być użyte na innych kanałach.